Search Results for: dakilang lahi lyrics

Number of Results: 2

Ciara Sotto – Dakilang Lahi lyrics

Dakilang bayan, kapayapaan… I’yoy muli nang nakamtan, Tulad nu’ng araw bago inagaw… Ang kayamanan mo ang iyong kalayaan… [Repeat refrain and chorus] Bridge: Kahit na ga’no kaliit ang tinig ko, Buong lakas akong magtatanggol sa’yo… Haaa, haaa, haaa… Ang bukas…
Read more