Jose Phulmer Lyrics

Latest Posts

Siavash Ghomayshi – Tabiat Lyrics

بزن بیرون ببین فصلای سالو بهار و تیر و مردادش مهم نیست پر از زیباییه ذات طبیعت تگرگ و باد و بورانش مهم نیست برو از کوچه های شب گذر کن بزن بیرون همون وقتای تلخی که دردات گر می…
Read more